Elige

ELIGE

Elige OÜ on 2014. aastal asutatud konsultatsiooniettevõtte, mille peamiseks eesmärgiks on keskkonnakorralduslikel ja teaduslikel alustel konsultatsioonide pakkumine objektiivsemate keskkonnakorralduslike otsuste tegemiseks. Sellest tulenevalt teeme koostööd nii ettevõtete kui ka riigiasutustega.

Ettevõtte loojateks on neli keskkonnaspetsialisti, kelle põhivaldkonnad ulatuvad keskkonnakorralduslike otsustusmudelite loomisest jääksoode taastamise ja rannamuutuste uurimiseni. Tulenevalt projektide spetsiifikast kaasatakse vajadusel eksperte ka väljastpoolt ettevõtet.

Ettevõtte missiooniks on pakkuda kvaliteetset ning võimalusel teaduslikult põhjendatud hinnanguid ning otsuste tegemise alusel keskkonna ja ühiskonna hüvanguks. Oluline on pakkuda teadmuspõhist lähenemist. Kvaliteetsete teenuste pakkumiseks täiendavad spetsialistid end pidevalt nii Eestis kui ka välismaal.

Otsustusanalüüsi metoodika integreerimine keskkonnakorralduslike otsuste tegemisse, ka keskkonnamõju hindamisse, on üks meie põhilistest sihtidest. Nii on võimalik muuta protsessid ja lõpptulemused ratsionaalsemaks, läbipaistvamaks ning kõiki osapooli arvestavamaks. Seetõttu pakume keskkonnaalaseid konsultatsioone ning anname nõu, kuidas teha paremaid valikuid, sealhulgas aitame optimaalse tulemuse saavutamiseks kaasata töösse vastavaid huvigruppe.

 

 

 

UUDISED

10.10.2018 Anna-Helena ja Kadi saavutasid Heidelbergcement korraldataval Quarry Life Award Põhja-Euroopa konkursil teise koha projektiga “Optimising post-mining land-use decision-making in cooperation with stakeholders

26.12.2017 Anna-Helenal ilmus ajakirjas Restoration Ecology teadusartikkel samblakasvu ja turba omaduste vahelistest seostest taastatavatel turbaväljadel (Purre, Anna-Helena, Mati Ilomets. 2017. Relationships between bryophyte production and substrate properties in restored milled peatlands. Restoration Ecology)

26.10.2017 Anna-Helena Purre osales posterettekandega Euroopa Liidu eesistumise raames toimunud konverentsil looduspõhistest lähenemistest “Nature-based Solutions: From Innovation to Common-use”

17.11.2016 Kadi Paduril ilmus ajakirjas Environmental Management teadusartikkel otsustuskriteeriumitest  jääksoode korrastamissuuna valikul  (Padur, Kadi, Mati Ilomets, and Tõnis Põder. “Identification of the Criteria for Decision Making of Cut-Away Peatland Reuse.” Environmental Management (2016): 1-17.)

25.02.2016 Anna-Helena esines Jyväskyläs toimunud rahvusvahelises töötoas “Megadiverse communities- from patterns to explanations”

04.01.2016 Anna-Helena Purre tutvustas oma uurimisteemat 1 minuti loengute sarjas