Elige

TEENUSED

Elige OÜ pakub erinevaid keskkonnakorralduslikke teenuseid:

  • keskkonnaalased konsultatsioonid riigiasutustele, omavalitsustele ja ettevõtetele;
  • multikriteeriumilise otsustusanalüüsi läbiviimine;
  • keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine (programmi ja aruande koostamine) ja keskkonnamõju eelhindamine;
  • ökosüsteemi majandusliku väärtuse leidmine;
  • loataotlused;
  • Andmeanalüüs.