Elige

OTSUSTUSANALÜÜS

Ettevõte pakub Eesti turul ainulaadset otsustusanalüüsi läbiviimise teenust. Otsustusanalüüs on teaduslik, süstemaatiline ja struktuurne protsess eesmärgi saavutamiseks ning sobivaima lahenduse leidmiseks. Otsustusanalüüsi metoodika kasutamine sobib igasse eluvaldkonda väikesemahulistest otsustustest (nt millisesse linna ettevõte võiks laieneda) suurte projektideni. Lisaks on võimalik otsustusanalüüsi metoodikat kasutades välja töötada mudeleid, mida saab järgnevalt uute sarnaste probleemide lahendamiseks rakendada.

Otsustusanalüüsi metoodikat kasutades on võimalik kliendi soovile vastaval teemal anda adekvaatne, läbipaistev ja teaduslikult korrektne informatsioon, milline alternatiivne tegevus on eeldatavalt eesmärgi saavutamiseks kõige sobivam. Seejuures arvestatakse kliendi huve ja väärtushinnanguid ning vajadusel ka huvigruppide arvamusi. Teenuse osutamisel on kliendi kaasamine tööprotsessis pidev. Tulemusena koostatakse otsustusprotsessi kõiki etappe läbiv kirjeldav ja selgitav aruanne, kus tulemusena on võimalik näha eeldatavalt eesmärgi saavutamiseks sobivaim tegevusalternatiiv. Ettevõtte poolt pakutav teenus on kohaldatav vastavalt situatsioonidele ja valdkondadele, millise otsuse tegemiseks millist informatsiooni konkreetsel juhul klient vajab.

Otsustusanalüüs on üks viisi muuta otsuste tegemine selgemaks ja läbipaistvamaks ning see aitab teha põhjendatud valikut kontekstis, kus on võimalik korraga käsitleda kriteeriumidena erinevaid ja sageli konkureerivaid poliitilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid (ökoloogilisi) aspekte.