Elige

PROJEKTID

Keskkonnaalased konsultatsioonid:

Muuga Sadamas tegutsevate ettevõtete detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegiliste hindamistega seotud konsultatsioonid ning Viimsi Vallavalitsuse esindamine vastavates küsimustes otsustuskogudes. (2014 – …)

 

 

Keskkonnamõju hindamine:

Osalemine Tartu Ülikooli Kliinikumi planeeringu keskkonnamõju eelhinnangu koostamisel. (2014)

Osalemine Tallinna linna Lasnamäe linnaosa Alvari 39/ Mustakivi tee 21 territooriumile golfikompleksi rajamise keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande koostamisel. (2014)

Osalemine Turvalepa turbatootmisala KMH programmi koostamisel. (2016)

 

Otsustusanalüüs:

Osalemine Tallinna Ülikooli otsustusanalüüsialase õppematerjali väljatöötamises. (2013)

 

Andmeanalüüs:

Andmeanalüüsi koostamine Eesti Vabaharidusliidule. (2017)