Elige

KESKKONNAALASED KONSULTATSIOONID

Pakume keskkonnakorralduslike dokumentide läbitöötamist, nende põhjal ettepanekute tegemist ja dokumentide õigusaktidele vastavuse hindamist. Lisaks sellele leiame sobivaima lähenemisviisi Teie keskkonnaalaste probleemide lahendamiseks. Aitame ka keskkonnalubade taotlemisel ning keskkonnaalaste dokumentide ja uuringute koostamisel.